Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Rozwój

Rozwój pracowników jest dla nas szczególnie ważny – dlatego też w poszczególnych obszarach biznesowych dbamy o to, aby Pracownicy czuli się doceniani, a także – aby postrzegali VIG Ekspert jako firmę, z którą chcą się związać na stałe. Służą temu m.in.:

 • Rekrutacje wewnętrzne


  Pracownicy mają pierwszeństwo udziału w procesach rekrutacyjnych w obrębie organizacji. Dzięki umożliwieniu migracji pomiędzy zespołami, Pracownicy mają możliwość pozyskiwania nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

 • System ocen pracowniczych


  W poszczególnych obszarach biznesowych prowadzona jest cykliczna ocena pracownicza. Pracownicy otrzymują jasną, transparentną informację o oczekiwaniach Pracodawcy. Ocena pracownicza umożliwia śledzenie postępów pracy oraz weryfikację swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Dzięki systemowi ocen pracowniczych, szkolenia które proponujemy Pracownikom, są adekwatne do ich bieżących potrzeb rozwojowych.

 • Ścieżka kariery


  We wszystkich obszarach biznesowych wprowadzona została (lub zostanie w najbliższym czasie) ścieżka kariery, umożliwiająca Pracownikowi awans pionowy lub poziomy. Ścieżka kariery jest silnie sprzężona z ocenami pracowniczymi, które jako podstawa oceny Pracownika – są kluczowe dla potencjalnych awansów. Pracownicy, których realizacja zadań i wywiązywanie się z obowiązków jest na ponadprzeciętnym poziomie identyfikowani są przez Firmę, jako Pracownicy „High Potentials”. Pracownicy Ci szkoleni są w kierunku objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości

 • Projekt rozwoju kadry menedżerskiej – zarządzanie talentami (High Potentials)


  Menedżerowie oraz Pracownicy identyfikowani jako „High Potentials” mają możliwość udziału w zewnętrznych sesjach oceny potencjału menedżerskiego oraz realizacji zaleceń szkoleniowych zgodnie z rekomendacjami.

Do góry