Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Strona główna Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę, kliknij logo Towarzystwa Ubezpieczeń

Benefia
Compensa
InterRisk
PZM

Z dniem 30 października 2015 roku nastąpiła fuzja Compensa TU S.A. VIenna Insurance Group oraz Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group. Nowa spółka działa pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.