Vienna Insurance Group

    Z ratingiem A+ ze stabilną perspektywą, nadanym przez agencję Standard & Poor’s, Vienna Insurance Group jest najwyżej ocenioną firmą indeksu ATX – największych spółek na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Vienna Insurance Group (VIG) jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Wiedniu.

    Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group działa poprzez swoje spółki oraz holdingi ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi oraz Bośni i Hercegowinie. Ponadto, Wiener Städtische Versicherung posiada oddziały we Włoszech, Słowenii, a Donau Versicherung we Włoszech. W skład Vienna Insurance Group (VIG) w Austrii wchodzą WIENER STÄDTISCHE Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung. W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

    noCrop

    Informacja

    Aktualna przeglądarka nie jest wspierana prosimy zainstalować nowszą nowszą werję, lub użyć innej: