Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-342 Warszawa), Al. Jerozolimskie 162, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405458, NIP 7010330228; (dalej: Administrator)
   Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
   • przesłanie maila na adres kontakt@vigekspert.pl,
   • kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 501 65 65,
   • przesłanie pisma na adres jego siedziby, tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych panem Hubertem Szymańskim możliwy jest poprzez:
   • przesłanie maila na adres: iod@vig-polska.pl,
   • przesłanie pisma z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” na adres wskazany powyżej.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty ubezpieczenia i ewentualnie umowy ubezpieczenia, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Panią/Pana oferty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. W sytuacji zawarcia umowy ubezpieczenia dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wszelkie wnioski dotyczące powyższych praw prosimy kierować na adres email lub zgłaszać osobiście w siedzibie Administratora.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia i jest niezbędne do przedstawienia oferty ubezpieczenia.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu podjęcia decyzji na temat proponowanego ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

  Informacja

  Aktualna przeglądarka nie jest wspierana prosimy zainstalować nowszą nowszą werję, lub użyć innej: