Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Strona główna KarieraSystem motywacyjny

System motywacyjny

VIG Ekspert oferuje swoim Pracownikom bogaty i odpowiednio zróżnicowany system motywacyjny, do którego zaliczane są zarówno świadczenia płacowe jak i pozapłacowe.

 • Świadczenia finansowe


  System motywacyjny w VIG Ekspert opiera się na realizacji przez Pracowników wspólnie uzgodnionych z przełożonym celów do osiągnięcia w danym roku. Realizacja wyznaczonych celów na odpowiednim poziomie łączy się z finansową gratyfikacją. Pracownicy VIG Ekspert objęci są różnorodnymi systemami premiowymi, takimi jak premie kwartalne, czy półroczne, w zależności od specyfiki pracy na danym stanowisku.

 • Opieka medyczna


  Pracownicy mają możliwość korzystania z pakietu medycznego w prywatnych placówkach medycznych. Pakietem objęci mogą zostać również członkowie rodzin Pracowników lub partnerzy życiowi. Menedżerom oferowany jest dodatkowo pakiet ubezpieczeń NNW.

 • Zniżki na produkty ubezpieczeniowe


  Pracownicy mają prawo do korzystania ze zniżek przy zakupie produktów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeniowych wchodzących w skład Vienna Insurance Group. Firma oferuje także możliwość skorzystania ze specjalnie opracowanego programu indywidualnego ubezpieczenia na życie.

 • Autobus firmowy


  Dla wygody Pracowników Firma zapewnia autobusy „firmowe”, które kursują na trasie z centrum miasta do budynku Firmy w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 162.

 • Karta Multisport


  Pracownicy mają możliwość zakupu ze zniżką karty Multisport, umożliwiającej skorzystanie z dodatkowych świadczeń pracowniczych w zakresie sportu i rekreacji. Dodatkowo ofertą objęci mogą być również członkowie rodzin Pracowników.

Do góry