Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Strona główna Kim jesteśmy Nowości

Nowości
 • Wysoka jakość likwidacji szkód VIG Ekspert 26.09.2016

  VIG Ekspert jest jedną z pierwszych firm w Polsce, świadczących usługi likwidacji szkód, która poddała się procesowi oceny zgodnie z międzynarodowym standardem ISAE 3402 typ II.

  VIG Ekspert uzyskał zgodny z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych raport ISAE 3402 typ II za okres od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. To efekt procesu przygotowania systemu kontroli wewnętrznej przez VIG Ekspert oraz poddania go atestacji przez niezależnego audytora – PwC. Prace VIG Ekspert rozpoczęły się w połowie kwietnia 2015 roku i dotyczyły usług likwidacji szkód świadczonych dla Compensy Majątek, InterRisku oraz marki Benefia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  VIG Ekspert, posiadając raport ISAE 3402, może przedstawić swoim klientom, że mechanizmy kontrolne w okresie od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. zostały odpowiednio zaprojektowane, osiągając przy tym zakładane cele.

  Raport ISAE 3402 typ II pozytywnie wyróżnia firmę na tle konkurencji, i informuje klientów, że VIG Ekspert posiada sprawnie działające mechanizmy kontrolne, zapewniające odpowiednią jakość usług. Testy przeprowadzone przez PwC w zakresie prawidłowości zaprojektowania i skuteczności działania mechanizmów kontrolnych dla usług likwidacji szkód realizowanych przez VIG Ekspert, dotyczyły usług likwidacji szkód świadczonych przez VIG Ekspert.

  System kontroli wewnętrznej zaprojektowany przez VIG Ekspert zgodnie ze standardem ISAE 3402:

  - informuje, że VIG Ekspert posiada skutecznie zaprojektowany i działający system kontroli wewnętrznej wspierający odpowiednią jakość usług,

  - edukuje prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód,

  - pozwala na zidentyfikowanie najbardziej krytycznych zależności opartych na procesach oraz zauważenie możliwości dalszych usprawnień w procesach, kontrolach i w samej organizacji, które mogą ograniczać ryzyko operacyjne,

  - zaświadcza, że wykonywane kontrole procesu w okresie od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. w VIG Ekspert są zaprojektowane i wdrożone na podstawie powszechnie uznanych międzynarodowych modeli kontroli wewnętrznej,

  - zapewnia, że zarówno klienci VIG Ekspert, jak i ich audytorzy mają dostęp do potrzebnych im informacji.

  Zwiń Rozwiń
 • VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych 31.10.2015

  W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.

  W rezultacie powyższych zmian oraz ze względu na wygaśnięcie członkowstwa Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group w VIG Ekspert w wyniku fuzji z Compensą majątkową, w strukturze członków Spółdzielni obecne są następujące polskie spółki grupy VIG: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

  W wyniku poszerzenia grona członków Spółdzielni, od dnia 01.11.2015 r. VIG Ekspert prowadzi dla Compensy Życie obsługę roszczeń z ubezpieczeń grupowych oraz dla Polisy Życie obsługę roszczeń z ubezpieczeń na życie. Skupienie tej funkcji w ramach wspólnej jednostki organizacyjnej VIG Ekspert pozwoli na wprowadzenie szeregu usprawnień w procesie obsługi roszczeń życiowych powyższych spółek, a także na wprowadzenie nowych rozwiązań polegających na standaryzacji procesów na poziomie grupy VIG.

  Poszerzenie udziałowców VIG Ekspert o dwa nowe podmioty ma na celu jeszcze lepsze wykorzystanie wysokich umiejętności pracowników poszczególnych spółek VIG w obszarze likwidacji szkód oraz obsługi roszczeń i jest kolejnym krokiem mającym na celu kompleksową optymalizację procesu likwidacji szkód i obsługi roszczeń w grupie VIG Polska, z sukcesem realizowaną dotychczas w zakresie szkód majątkowych – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

  Zwiń Rozwiń
  Wywiad z Prezesem Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert 10.12.2013

  Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzielił Prezes Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert Pan Michał Makarczyk. Wywiad ukazał się w Gazecie Ubezpieczeniowej z dnia 10 grudnia 2013r. Treść wywiadu dostępna w zakładce Media o nas.

 • Konferencja IMP 16.10.2012

  Dnia 17 września 2012 roku w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona optymalizacji kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych, gdzie poruszano problematykę profilowanych ścieżek likwidacji szkód komunikacyjnych, modelu rozpoznawania i monitorowania kosztów likwidacji szkód, roli zarządzania procesowego w optymalizacji kosztów, wykorzystania zasobów call-center, jako wsparcia likwidacji szkód oraz procesów kontrolnych dedykowanych uproszczonym procedurom.

  Konferencję skierowano do departamentów likwidacji szkód ubezpieczycieli, niezależnych firm likwidujących szkody, brokerów i kancelarii prawnych. Prelegentami byli praktycy rynku, wśród nich znalazł się Michał Makarczyk - Prezes Zarządu S.U. VIG Ekspert oraz Prokurent/Dyrektor Zarządzający d.s. Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Prezentacja Michała Makarczyka dotyczyła zarządzania likwidacją szkód w nowoczesnym towarzystwie ubezpieczeń i obejmowała kwestie związane z optymalizacją kosztów likwidacji szkód na poziomie organizacji, procesów i procedur, systemowym przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz współpracą z serwisami naprawczymi i dostawcami części zamiennych.

  Konferencja była miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń ludzi z branży ubezpieczeniowej. Odbyła się w ramach programu merytorycznych konferencji, seminariów i warsztatów Insurance Meeting Point.

  Zwiń Rozwiń
 • Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż od dnia 2 stycznia 2012 roku rozpoczęła operacyjną działalność Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert w Warszawie. 10.01.2012

  Głównym celem utworzenia VIG Ekspert jest budowa jednej organizacji, zapewniającej kompleksową obsługę w zakresie likwidacji szkód dla czterech towarzystw ubezpieczeń należących do grupy VIG, będących jednocześnie udziałowcami Spółdzielni, tj. Compensa Majątek, Benefia Majątek, InterRisk oraz PZM TU. Działania VIG Ekspert będą ukierunkowane na standaryzację procesów likwidacji szkód, podniesienie efektywności oraz poprawę jakości nadzoru i zarządzania strukturą.

  Z dniem 1 stycznia 2012 roku do VIG Ekspert przeniesione zostały dotychczasowe struktury Auto-Ekspert Sp. z o.o. i Departament Call Center Capitol. W kolejnych fazach rozwoju do VIG Ekspert zostanie przeniesiona likwidacja merytoryczna Compensa, Benefia i PZM, następnie – w połączeniu z projektem centralizacji – włączone zostaną struktury likwidacji szkód InterRisk. Zakłada się, iż docelowa struktura organizacyjna VIG Ekspert zostanie ukształtowana do końca bieżącego roku i będzie skupiała około 700 osób. Jednocześnie informujemy, iż Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert będzie pierwszą na polskim rynku ubezpieczeń tak dużą strukturą prowadzącą działalność usługową w zakresie likwidacji szkód.

  Decyzją Rady Nadzorczej Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert, na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Michała Makarczyka. Funkcje Zastępców Prezesa Zarządu objęli Robert Kruszewski i Marcin Sierant. Na stanowiska Członków Zarządu powołano Piotra Kaczanowskiego i Lecha Mrozowskiego.

  Zwiń Rozwiń
Do góry