Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Strona główna KarieraProces rekrutacji

Proces rekrutacji

Nasz sukces zbudowany jest przez i dla ludzi. Mając świadomość potencjału, jaki niosą ze sobą nasi Pracownicy, przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacji – zależy nam na tym, aby pracowali dla nas najlepsi specjaliści na rynku. Procesy rekrutacyjne staramy się szyć na miarę, zgodnie z potrzebami Menedżerów. Dlatego też, proces rekrutacyjny w różnych zespołach może się różnić. Ogólne zasady przeprowadzania procesów rekrutacyjnych zakładają jednak następujące etapy:

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych


  Początkowym etapem jest zawsze zapoznanie się osoby rekrutującej (Rekruter) z nadesłanymi dokumentami aplikacyjnymi (CV oraz listem motywacyjnym). Ważne jest, by każde zgłoszenie Kandydata posiadało zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. Etap analizy dokumentów jest procesem wstępnej selekcji Kandydatów. Selekcja ta jest robiona na podstawie zgodności Kandydata z wcześniej opracowanym „profilem idealnego Kandydata”, czyli opisem wymagań wobec wykształcenia, doświadczenia oraz umiejętności idealnego Kandydata.

 • Wstępne rozmowy telefoniczne


  Kolejnym etapem rekrutacji są wstępne rozmowy telefoniczne. Nie są one standardowym narzędziem rekrutacyjnym, jednak często, aby zaoszczędzić czas Kandydata, przeprowadzony zostaje pogłębiony wywiad telefoniczny, w trakcie którego zweryfikowana zostaje motywacja do pracy, omówione pokrótce doświadczenie zawodowe, a także dostępność i oczekiwania finansowe. Kandydat ma możliwość pozyskania wstępnych informacji na temat rekrutowanego stanowiska. Taka krótka rozmowa pozwala obydwu stronom pozyskać informacje, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o angażowaniu Kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

 • Rozmowy kwalifikacyjne


  Kolejnym etapem jest zaproszenie wybranych Kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. Rozmowy te są prowadzone przez pracownika Biura Zasobów Ludzkich lub Menedżera, który prowadzi rekrutację do swojego zespołu. Na rozmowie Kandydat ma możliwość rozszerzyć informacje zawarte w CV bądź liście motywacyjnym i zaprezentować swoją kandydaturę jako najlepszą na dane stanowisko. Jeżeli stanowisko wymaga znajomości języka obcego, na rozmowie rekrutacyjnej jest sprawdzany jego poziom: ustnie lub w formie testu. W niektórych rekrutacjach Kandydat jest proszony o wypełnienie testów, które służą weryfikacji jego wiedzy, umiejętności itp. Kandydat ma również możliwość dowiedzenia się więcej na temat naszej firmy, działalności oraz zakresu obowiązków na stanowisku, na które aplikuje.


  Jeśli pierwsze spotkanie odbywało się z przedstawicielem Biura Zasobów Ludzkich, wybrani Kandydaci są rekomendowani Menedżerowi, który poszukuje pracownika do swojego zespołu. Jest to najczęściej ostatnie spotkanie, po którym następuje decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu danego Kandydata.

 • Zebranie referencji


  Etapem zbliżającym rekrutację do jej zakończenia jest zebranie referencji. Rekruter prosi wybranego Kandydata o kontakt do osób, z którymi współpracował w poprzednich miejscach zatrudnienia. Najczęściej jest to ostatni Przełożony, podwładny lub bliski współpracownik. Dzięki krótkiej rozmowie telefonicznej z taką osobą, mamy możliwość dokładniejszego poznania Kandydata. Referencje są zbierane jedynie z miejsc, w których współpraca została już zakończona. Zawsze są zbierane za zgodą Kandydata.

 • Złożenie oferty współpracy


  Jako zakończenie procesu rekrutacyjnego traktuje się złożenie oferty współpracy Kandydatowi. Oferta ta zawiera: dokładną nazwę proponowanego stanowiska, okres na jaki zawierana jest umowa, kwotę wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia, które wynikają z piastowania danego stanowiska (bonusy, opieka zdrowotna itd.).

 • Udzielenie informacji zwrotnej pozostałym Kandydatom


  Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach rekrutacyjnych, otrzymują informację zwrotną na temat swojego statusu w procesie rekrutacyjnym. Taka informacja jest przekazywana mailowo lub telefonicznie, w terminie do 30 dni od spotkania rekrutacyjnego.

Do góry