Kliknij w logo Towarzystwa Ubezpieczeń aby zgłosić szkodę

    • Z dniem 30 października 2015 roku nastąpiła fuzja Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group. Nowa spółka działa pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.
    • 30 maja 2018 roku zostało sfinalizowane połączenie spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z Polisa Życie TU S.A. Vienna Insurance Group. Nowa spółka działa pod nazwą Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. W ramach projektu utworzono również spółkę dystrybucyjną POLISA-ŻYCIE Ubezpieczenia Sp. z o.o., odpowiedzialną za zarządzanie i dalszy rozwój dotychczasowej sieci sprzedaży Polisy-Życie.

    Informacja

    Aktualna przeglądarka nie jest wspierana prosimy zainstalować nowszą nowszą werję, lub użyć innej: